REGISZTRÁCIÓ

*

*

*

*

*

*

ELFELEJTETT JELSZÓ

*

MTVA KMA

MTVA KMA

Ösztöndíj hirdetmény a következő félévre

A KMA ösztöndíjat hirdet meg a 2014/2105. tanév őszi félévében a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán zajló Közszolgálati média szerkesztő szakirányú továbbképzésében résztvevő Hallgatók részére.

 

A Közszolgálati Médiaakadémia Alapítvány a széles látókörű, magasan kvalifikált, a közszolgálatiság elvei iránt elhivatott multimédiás újságírók és médiaszakemberek képzése, érdekében ösztöndíjat hirdet meg a 2014/2105. tanév őszi félévében a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán zajló Közszolgálati média szerkesztő szakirányú továbbképzésében résztvevő Hallgatók részére, az alábbiak szerint.

1. Az ösztöndíj célja

Széles látókörű, magasan képzett, a közszolgálatiság elvei iránt elhivatott multimédiás újságírók és médiaszakemberek képzésének ösztönzése.

2. A pályázók köre

Az ösztöndíjra pályázhatnak a Közszolgálati Médiaakadémia Alapítvány közreműködésével a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán szervezettKözszolgálati média szerkesztő szakirányú továbbképzésben résztvevő azon hallgatók, akik a pályázat benyújtásakor aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek.

3. Bírálati szempontok

a. a pályázó szociális helyzete,
b. tanulmányi eredmény,
c. szakmai területen végzett munka,
d. közéleti, sport és egyéb tevékenység végzése.

A fenti c. és d. pontokban foglalt feltételeknél a képzés sajátosságainak figyelembevételével különösen a tudományos, művészeti tevékenység, publikációk megjelenése, kutatásokban, illetve a képzéshez kapcsolódó kreatív, alkotó munkában való részvétel vizsgálandó. Értékelni csak a pályázatban szereplő és a pályázathoz másolatban mellékelt dokumentumokkal alátámasztott eredményeket lehet.

4. A pályázathoz szükséges adatok, dokumentumok

A pályázatok nem esnek tartalmi, továbbá terjedelmi korlátozás alá. A pályázati anyagokat három példányban kell benyújtani a Közszolgálati Médiaakadémia Alapítvány részére az alábbi címre:

Közszolgálati Médiaakadémia Alapítvány
Magyar Rádió – 1088 Budapest, Pollack Mihály tér 8.

(az oktatási helyszín)

A pályázati anyagnak tartalmaznia kell:

• a kitöltött Pályázati adatlapot;
• a Pályázó részletes önéletrajzát;
• a Pályázó által írt kérelmet, rövid indoklással a pályázat elnyeréséhez;
• szociális helyzetet igazoló dokumentumokat (az egy háztartásban élők egy főre eső jövedelmének igazolása);
• közösségi életben/munkában való részvétel igazolása;
• egyéb releváns szakmai tevékenység igazolását.

A pályázat beadása után hiánypótlásra nincs lehetőség. A pályázat tartalmáért a Pályázó hallgató felelősséggel tartozik. Amennyiben a Pályázó nem valós adato(ka)t tűntet fel, úgy pályázata kizárásra kerül.

5. Az odaítélhető ösztöndíj összege

A sikeres Pályázó által elnyerhető ösztöndíj maximális összege legfeljebb a költségtérítés 100%-a.
A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy a beérkező pályázatok számára való tekintettel az ösztöndíjakat megosztottan ítélje oda, vagy arra érdemes pályázati anyag hiányában ösztöndíj odaítélését mellőzze.
A megítélt ösztöndíj folyósítására szemeszterenként egy alkalommal, egy összegben kerül sor.

6. A pályázatok benyújtásának határideje

2014…………
KMA Pályázati adatlap 2014 őszi félév (csatolmány lesz)
Alapítványi támogatásban részesültek 2014 őszi félév (csatolmány lesz, a pályázat elbírálása és folyósítása után)

TOP

THEME OPTIONS

Header type:
Theme Colors:
Color suggestions *
THEME
* May not have full accuracy!